GARANTIE

dbo-systems garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op, wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de fabrikant deze bieden, deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant van het product.
  • Producten waarbij sprake is van garantie zullen worden gerepareerd of vervangen worden zonder kosten.
  • Reparaties of vervanging hebben geen effect op de garantie periode.
  • Indien er oneigenlijk beroep wordt gedaan op de garantie regeling, zullen de kosten van de klacht niet vergoed worden.
  • En worden er kosten in rekening gebracht voor retour zenden. Deze kosten dienen vooraf betaald te worden.
  • Heb je klachten over een product? neem dan contact op met onze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.