RETOUR EN KLACHT INFORMATIE

RETOURINFORMATIE

1. Retourprocedure
2. 14 dagen tevredenheidsgarantie
3. Garantie
4. Klachten procedure
5. Bedenktermijn

1. RETOURPROCEDURE

U kunt kosteloos naar ons retourneren binnen 14 dagen na herroeping. Je hebt 14 dagen de tijd na ontvangst van de bestelling om deze te herroepen. Hierna heb je nogmaals 14 dagen de tijd om de zending terug te sturen. Indien redelijkerwijs mogelijk dient het product ongebruikt en onbeschadigd te zijn, van originele labels te zijn voorzien en in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren, aan ons te worden geretourneerd. Wij zijn helaas niet in staat om het artikel voor je te ruilen.

Retourprocedure

Om je retourzending zo snel mogelijk te kunnen verwerken vragen wij om:

 • Het retourformulier vindt u in de verzendbevestigingsmail
 • Dit retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen
 • Het ingevulde retourformulier bij de retourzending toe te voegen en op te sturen naar:

dBo-Systems
Oranjelaan 20
3454BT De Meern

 • Zend het pakket via PostNL en bewaar het verzendbewijs met Track&Trace nummer
 • Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending, wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping teruggestort op je rekening.

2. 14 DAGEN TEVREDENHEIDSGARANTIE

Ben je toch niet tevreden over je aankoop? Geen probleem. Bij dBo-Systems kun je een onbeschadigd artikel kosteloos binnen 14 werkdagen retourneren.
Je hoort dan, indien redelijkerwijs mogelijk, aan de volgende voorwaarden te houden:

 • Artikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet en geschikt te zijn voor verkoop.
 • Artikelen dienen voorzien te zijn van originele labels.
 • Artikelen dienen ongedragen en ongewassen te zijn.
 • Artikelen dienen volgens de meegeleverde instructies gebruikt te worden.

Wanneer de geretourneerde artikelen niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden behoudt dBo-Systems.nl het recht om waardevermindering in rekening te brengen.

Bo-Systems heeft een bedenktermijn van 14 dagen, als je het product niet meer wilt dan kun je zonder opgaaf van reden het artikel retour sturen. Je betaalt dan geen verzendkosten. 

3. GARANTIE

dBo-Systems garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op, wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden, deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

 • Er kan geen sprake zijn van garantie indien:
 • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
 • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
 • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
 • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant van het product.
 • Producten waarbij sprake is van garantie zullen worden gerepareerd of vervangen worden zonder kosten.
 • Reparaties of vervanging hebben geen effect op de garantie periode.
 • Indien er oneigenlijk beroep wordt gedaan op de garantie regeling, zullen de kosten van de klacht niet vergoed worden. 
 • En worden er kosten in rekening gebracht voor retour zenden. Deze kosten dienen vooraf betaald te worden.
 • Heb je klachten over een product? neem dan contact op met onze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.

4. KLACHTEN PROCEDURE

Als je een klacht hebt kan je altijd contact met ons opnemen met de klantenservice van dBo-Systems.

Als de klacht via de klantenservice niet direct opgelost kan worden kan je ons ook mailen en of schrijven naar het onder staande adres. De behandeling van een klacht zal binnen 14 dagen afgehandeld worden. Ook zal je hier een bevestiging van krijgen.

Klantenservice: 030-6666940
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 T/M 17:30
Email: Info@dbo-systems.nl

Wordt uw niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan je gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op ICTWaarborg in te vullen.

Tot slot wijzen wij je op jouw recht om je te wenden tot e Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. BEDENKTERMIJN

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Na het moment van herroepen heb je nogmaals 14 dagen de tijd om je bestelling terug te sturen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. 
Je kan hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier van herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Het herroepingsrecht formulier is meegezonden met je bestelde product. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je herroeping van de bestelling, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Je dient de goederen onverwijld, toch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld aan ons terug te zenden.
Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Algemene Voorwaarden
Wanneer je een bestelling plaatst bij dBo-Systems stem je in met Algemene Voorwaarden.